Kazimieras – lotynų kalba „didžiakalbis, garsėjantis kalba“.
Čia pateikiame informaciją apie kelis žymiausius praeities Kazimierus.


Kazimieras IV Jogailaitis (g. 1427 m. lapkričio 30 d. Krokuvoje – m. 1492 m. birželio 7 d. Gardine), Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras I Jogailaitis (1440-1492), Lenkijos karalius Kazimieras IV Jogailaitis (1447-1492) – tai paskutinis Lietuvos valdovas, mokėjęs lietuviškai.

 

„Šv. Kazimieras“. Dail. Vytautas Kazimieras Jonynas
(1907–1997). 1932. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių. K. Stoškaus nuotr.

Šventas Kazimieras (1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje – 1484 m. kovo 4 d. Gardine) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės princas. Dėl savo pamaldumo ir doro gyvenimo 1522 m. paskelbtas šventuoju. Kanonizuotas 1604 m. Tėvas – Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras IV Jogailaitis. Motina Elžbieta – Austrijos princesės ir Bohemijos bei Vengrijos karaliaus, Vokietijos imperatoriaus Albrechto II Habsburgo duktė. Šeimoje augo 6 sūnus ir 5 dukros. Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos II, krikštijusio Lietuvą, anūkas.


Motiejus Kazimieras Sarbievijus
(1595 vasario 24 d. –  1640 balandžio 2 d.) – poetas, rašęs lotynų kalba, populiarus XVII a.  Europoje. Vilniaus akademijos auklėtinis ir profesorius, popiežiaus  Urbono VIII premijos laureatas, pramintas sarmatų Horacijumi. Jo vardu  pavadintas Vilniaus universiteto pagrindinis kiemas.


Mykolas Kazimieras Pacas (1624 – 1682)
Karališkasis pulkininkas (1658), Lietuvos didysis etmonas (1667-1682), Vilniaus vaivada (1669-1682), žymus karvedys, Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios fundatorius.


Kazimieras Jaunius
(1848 m. gegužės 18 d.  Lembe (Kvėdarnos seniūnija, Šilalės raj.) – 1908 m. kovo 9 d.  Peterburge) – teologas, lietuvių kalbos tyrinėtojas. Nuo 1880 m. buvo  Kunigų seminarijos lotynų ir lietuvių kalbų, katekizmo dėstytojas,  Mergaičių gimnazijos kapelionas, Žemaičių vyskupo sekretorius. 1885 –  1886 m. – lietuvių kalbos ir homiletikos (pamokslų sakymo teorijos)  profesorius. 1892 m. už per didelį domėjimąsi kalbotyra iš Kauno kunigų  seminarijos atleistas, profesoriavo Kazanės ir Peterburgo dvasinėse  akademijose.


Kazys Grinius
Gimė 1866 m. gruodžio 17 d. Marijampolės aps. Sasnavos vls. Selemos Būdos k.
1926 m. birželio 7 d.  išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu. Juo išbuvo iki 1926 m.  gruodžio 17 d. perversmo. Mirė 1950 m. birželio 4 d. Čikagoje.


Kazimieras Steponas Šaulys
Gimė 1872 01 28 Tauragės aps., Švėkšnos vls., Stemplių k.
Kunigas (nuo 1899), Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius  (1922-1944), Žemaičių vyskupo sekretorius (1911-1920), generalinis  vikaras (1926), popiežiaus rūmų prelatas (1927), Kauno arkivyskupijos  prelatas (1932), Kauno bazilikos arkidiakonas ir metropolijos kapitulos  prelatų dekanas, apaštališkasis protonotaras. Mirė 1964 05 09 Lugane  (Šveicarija).


Kazimieras Būga
(1879 m. lapkričio 6 d. Pažiegėje (Zarasų raj.) – 1924 m. gruodžio 2 d. Karaliaučiuje) kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas,  1917–1919 m. – Permės, 1919–1920 m. – Tomsko, nuo 1922 m. – Lietuvos universiteto profesorius.


Kazimieras Venclauskis
(1880-1940) – vienas iš žymiausių Lietuvos advokatų, visuomenės ir kultūros veikėjas, socialdemokratas. K. Venclauskis gimė ūkininkų šeimoje Juodeikių k., Plungės valsčiuje. 1918 m. pabaigoje pirmoji miesto Taryba išrenka K. Venclauskį miesto burmistru. 1919 m. kovo 28 d. jis išrenkamas Šiaulių apskrities Tarybos pirmininku. Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių šeima unikali tuo, kad išaugino ir išauklėjo per šimtą našlaičių, pamestinukų, beglobių vaikų.

Kazys Trukanas

(1892 m. sausio 28 d. Undrelėnuose, Vidžių valsčius, Breslaujos apskr. – 1957 m. rugsėjo 19 d. Klaipėda) – kunigas, pedagogas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Filosofijos dr. (1924). Nuo 1925 metų gyveno Klaipėdoje, 12 m. vadovavo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijai, vėliau Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijai. 1946 – 1954 metais kalėjo Mordovijos ir Sverdlovsko srities lageriuose.

Kazimiera Kymantaitė
(1909 m. birželio 29 d. Kuršėnuose – 1999 m. gegužės 21 d. Vilniuje) – aktorė, režisierė, dėstytoja

Kazimieras Vasiliauskas
(1922 – 2001) – lietuvių katalikų dvasininkas, monsinjoras. Nuo 1989 m. Vilniaus arkikatedros klebonas, 1993-1995 m. – Vilniaus kunigų seminarijos rektorius.

 


Ar žinote kad:

 

- 1993 m prezidento rinkimuose buvo užregistruoti 7 kandidatai, jų tarpe net keturi Kazimierai: K.Petraitis (LRP), K.Uoka, K.Antanavičius, K.Bobelis (LKDS). Deja, rinkimus vasario 14 d. laimėjo A.M.Brazauskas.
- 2004 m prezidento rinkimų tik antrame ture Kazimiera Danutė Prunskienė (pirmoji 1990.03.11 atkurtos Lietuvos valstybės premjerė) pralaimėjo Valdui Adamkui. Iki pergalės Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos garbės narei pritrūko 36 tūkstančių balsų.
- Pirmoji bažnyčia, gavusi Šv. Kazimiero vardą, pastatyta 1586 m. jėzuitų ordino Žemaitkiemyje (Ukmergės raj.).

- Pirmąją Europos (antrąją pasaulyje po JAV 1790 m.) konstituciją 1791 m. gegužės 3 d. pasirašė 14 Abiejų Tautų Respublikos politinių veikėjų, iš jų net 4 Kazimierai: Kunigaikštis Kazimieras Sapiega, Lietuvos artilerijos generolas, Juozapas Kazimieras Kosakovskis, Livonijos ir Kuršo vyskupas, Simonas Kazimieras Šidlovskis, Žarnovo kaštelionas, Kazimieras Konstantinas Pliateris, Trakų generolas kaštelionas.

- 18-asis Klaipėdos garbės pilietis miesto tarybos sprendimu 2014 metais pripažintas bendrijos narys nuo 1992 m. Kazimieras Budrys - aktyvus visuomenininkas, sportininkas, nuo 1977 metų organizuojantis tarptautinį krepšinio šeimų turnyrą, 2012 m. dalyvavęs olimpinės ugnies nešime.

 

Jubiliejinis medalis, išleistas minint Šv. Kazimiero bažnyčios statybos pradžią

 

Jubiliejinė moneta, išleista 2008 m. vasario 27 d. Sidabras 925, skersmuo 38,61 mm, masė 28,28 g.

 

Komentavimo galimybė išjungta.